1. Pełna opieka nad infrastrukturą informatyczną klienta.
2. Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego. 
3. Administrację wszystkimi systemami informatycznymi w firmach.
4. Instalację i konfigurację oprogramowania: systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, innych
    niezbędnych klientowi.

5. Doradztwo i nadzór nad uruchomieniem łącz internetowych u klienta.
6. Projektowanie i budowa infrastruktury IT (  układanie sieci, budowa serwerowni ).
7. Konfiguracja usług pocztowych ( uruchomienie serwerów pocztowych u klienta, doradztwo w  zakresie
    wyboru dostawcy
 usług pocztowych oraz uruchomienie w/w usług u klienta.
8. Archiwizacja danych i odzyskiwanie danych po awarii.
9. Szkolenia pracowników
10. Inwentaryzacja oprogramowania, audyt legalności
11. Doradztwo i sprzedaż produktów finansowych oraz ubezpieczen w tym ubezpieczeń na nżycie  
12. Obsługa prawna firm