Net-PC Prawo zapewnia swoim klientom pomoc Kancelarii radcy prawnego w następujacym zakresie;

 

• udzielanie porad prawnych, w tym także sporządzanie pisemnych opinii przygotowywanych na zlecenie;
• sporządzanie wszelkich pism procesowych
   (pozwy, wnioski, odwołania, skargi, zarzuty, sprzeciwy, apelacje)
   oraz wszelkiego rodzaju umów nazwanych i nienazwanych;

• zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi w zakresie spraw cywilnych,
  gospodarczych, prawa rodzinnego, prawa pracy i prawa spadkowego;

• dochodzenie należności w postępowaniu pozasądowym,
  w szczególności w zakresie odszkodowań przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i innymi instytucjami;

• rejestrację działalności gospodarczej każdego rodzaju, począwszy od etapu przygotowania
  umowy a skończywszy na wpisie do ewidencji lub Krajowego Rejestru Sądowego.