Start
Outsourcing IT
Usługi
Kontakt
Sklep

 

 

 

 

                                            

 

 

                                            

 

 

                                            

 

 

1.Pełna opieka nad infrastrukturą informatyczną klienta.
2.Naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego.
3.Administrację wszystkimi systemami informatycznymi w firmach.
4.Instalację i konfigurację oprogramowania: systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, innych niezbędnych klientowi.
5.Doradztwo i nadzór nad uruchomieniem łącz internetowych u klienta.
6.Projektowanie i budowa infrastruktury IT (  układanie sieci, budowa serwerowni ).
7.Konfiguracja usług pocztowych ( uruchomienie serwerów pocztowych u klienta, doradztwo w  zakresie wyboru dostawcy.
   usług pocztowych oraz uruchomienie w/w usług u klienta.
8.Archiwizacja danych i odzyskiwanie danych po awarii.
9.Szkolenia pracowników
10. Inwentaryzacja oprogramowania, audyt legalności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2009 Net-PC webmaster

Last modified: 01/16/11

 

Copyright © 2009 Net-PC webmaster

Last modified: 01/16/11

 

Copyright © 2009 Net-PC webmaster

Last modified: 01/16/11

 

Copyright © 2009 Net-PC webmaster

Last modified: 01/19/12

 

Copyright © 2009 Net-PC webmaster

Last modified: 01/19/12